Filmproductie: maak kennis met de belangrijkste fasen van het proces!

Filmproductie is een collectieve kunst. Een kunst die veel planning en toewijding vereist om te worden gerealiseerd. Wanneer wij een audiovisueel werk op het scherm zien en ons onderdompelen in het verhaal, is het moeilijk om ons – als toeschouwer – een voorstelling te maken van het hele proces dat bij de totstandkoming en ontwikkeling van dat werk komt kijken.

Daarom zullen wij in dit artikel uitleggen hoe een film wordt gemaakt, waarbij alle punten aan de orde komen die nodig zijn om een idee om te zetten in een audiovisuele produktie. Kijk hier eens naar!

Script
Het eerste wat men in handen moet hebben, om te beginnen na te denken over het maken van een speelfilm, is een sterk idee. Het script is niet iets dat vastligt, want het wordt tijdens het proces verschillende keren herschreven en eindigt in feite pas bij de montage. De essentie van het verhaal, datgene wat de talenten zal aantrekken om deel te nemen aan de uitvoering ervan, is echter iets wat vanaf het begin uiterst boeiend en goed gedefinieerd moet zijn.

De eerste stap is om het idee om te zetten in een script. Dit is een tekst, als een soort opstel, waarin wordt beschreven wat er in het verhaal gebeurt. Een script kan origineel of aangepast zijn. In het geval van een adaptatie is het, indien de scenarioschrijver niet de auteur is van het verhaal waarop de film is gebaseerd, ook noodzakelijk de rechten op dat werk te bezitten.

Planning
Met het script in de hand, begint de planning. Dit is een fase die alleen kan plaatsvinden met de aanwezigheid van een verantwoordelijke voor de produktie, aangezien zij een reeks praktische en logistieke stappen omvat. Elke producent heeft zijn specifieke werkmethode, maar discipline en organisatie zijn essentieel.

Begroting en tijdschema
Planning is het woord dat een goed uitgevoerde pre-productie definieert. Dit is het moment om alles voor te bereiden wat nodig zal zijn om een solide basis te hebben op het moment van de opnames. Ter voorbereiding worden twee van de belangrijkste plannen voor een succesvolle productie geschetst: budget en tijdschema.

Wat het budget betreft, gaat het er niet om dat men over veel geld beschikt, maar dat men de prioriteiten van het project weet vast te stellen en bereid is de film aan te passen aan de beschikbare middelen.

Wat het tijdschema betreft, is het ook niet nodig veel tijd te hebben, maar te weten hoe het te beheren en de energie te concentreren op logistiek die werkt, anticiperend op de eventuele problemen die vertragende factoren voor de filmproductie kunnen worden.

Productie
Het decor moet worden opgesteld, de camera moet op de juiste plaats staan, de belichting moet worden voorbereid en de acteurs moeten goed worden ingestudeerd. Het is ook van belang dat de regisseur een waarnemer heeft die de opnames begeleidt terwijl deze plaatsvinden, zodat hij of zij kan besluiten of aanvullende acties nodig zijn of dat het opgenomen materiaal overeenstemt met wat gewenst is.

Post-Productie
De montage is de fase waarin de film vorm begint te krijgen, waarin het uiteindelijke aspect wordt bepaald, waarin de contouren worden bepaald van het audiovisuele werk dat door het publiek zal worden gezien.

Zodra de montage is voltooid, ondergaat de film het proces van geluidsbehandeling, kleurcorrectie, toevoeging van speciale effecten en afronding. Aangezien we in een digitaal tijdperk leven, zijn veel cinematografische aspecten eenvoudiger geworden en kunnen ze met een goede computer worden uitgevoerd, maar er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die deze processen uitvoeren.

By